1991N(RN)

HGF@|Pʁ@|P
tGF@|Sʁ@|P
I茠F@|Rs

n XRA ΐ푊 @l
HG R Q|P V@ VOOOOPOOOOP
lOPOOOPOOwQ@
HG X S|Q ֓c ֓cOQOOOOOOOQ
lOOOPOPOQwS
HG S|R lk lkOOOOOOPQOR
lOOOPQOPOwS@
HG U|T
10
lH lOOPPOOOORPU
lHPOOOOROPOOT
PʂŌo@
HG P O|R aꐼ 䐼PPOPOOOOOR
lOOOOOOOOOO
tG R R|Q w lOOOOOPOOQR
POOOOOOOPQ
tG X T|Q lk lkPOOOOOOOPQ
lROOOQOOOwT
tG P|Q |쐼 lOOOPOOOOOP
|쐼OOOPPOOOwQ
tG R|S rVc lOOOQOOOOPR
rVcOPOOOPPPwS
SʂŌo@
tG P R|10
W
É lPPPOOOOOR
ÉOOSOOOR3x10
I茠 P W|O
7
H lOOOPUPOW
HOOOOOOOO
I茠 Q 10|O
T
gH gHOOOOOO
lOWOQw10
I茠 R S|T aꐼ 䐼POOOOORPOT
lOOPOOQOPOS